Identitat de Marca

L’Identitat de Marca d’una empresa és la concepció psicològica que tenim d’aquesta marca. L’Identitat de Marca està definida per l’actitud que mostra l’empresa segons els valors que vol transmetre.

Carta de Corner Café & Bistro

LO DESOLUT

SICSNET ¡Y Limpio!

Menú